• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami "Nadzieja na Dom"
    KRS 0000365274

Naszym celem jest zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów, głównie na terenie Sosnowca. Ponadto pracujemy jako wolontariusze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Szukamy domów podopiecznym ze schroniska.
W miarę możliwości finansowych i dostępności wolontariuszy leczymy, sterylizujemy i kastrujemy porzucone oraz bezdomne koty. Szukamy im domów, przeprowadzamy adopcje. Z roku na rok powiększamy zakres naszej działalności.
Prowadzimy stronę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt www.schronisko.sosnowiec.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.