• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rabce-Zdroju
    KRS 0000365333

Misja:
Działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom mającym osoby niepełnosprawne i organizowanie imprez: okazjonalnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, działania propagandowe, interwencyjne.
Założenie programu - współpraca z władzami lokalnymi w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowanie odpowiedzialnej polityki społecznej, pozyskiwanie lokalu na prowadzenie placówki, bieżące rozpoznawanie potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym na terenie działania Koła.
Działania prowadzone są na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i ich rodzin z terenu gminy Rabka Zdrój oraz okolicznych miejscowości z terenu powiatów: suskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowotarskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.