• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzina na Plus
    KRS 0000365476

Cel Stowarzyszenia:
Wspieranie rodzin, pomoc w procesie rozwoju dydaktyczno-wychowawczego dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zasad i wartości rodzinnych we wszystkich dziedzinach życia zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Nasze Główne Zadania:
- propagowanie zasad i wartości rodzinnych oraz wprowadzanie ich w życie
- pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka
- organizowanie życia dziecięcego i młodzieżowego
- troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych rodziców i dzieci
- dbanie o rozwój fizyczny
- troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego rodziców, dzieci i młodzieży
- pomoc w wartościowym i twórczym wykorzystaniu czasu przez całe rodziny, ubogacającego wypoczynku, rozrywki
- dostrzeganie problemów społecznych i zagrożeń dotyczących rodziny, uwrażliwienie na potrzeby bliźnich, organizowanie i podejmowanie działalności charytatywnej.

Realizujemy zadania Stowarzyszenia poprzez:
- spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, prelekcje, konferencje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia
- obozy, zloty, pielgrzymki, rozgrywki i zawody sportowe
- śpiew, muzykę, akademie, wieczornice, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania ze znaczącymi osobistościami
- biblioteki, czytelnie, kawiarnie, sale zebrań, ogniska, obiekty sportowe
- pozyskiwanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na cele statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.