• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa
    KRS 0000365792

Celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz formowania młodzieży i stwarzania jej możliwości szeroko rozumianego rozwoju, w tym duchowego i kulturowego. Stowarzyszenie w ramach tego celu organizuje cykliczne spotkania młodzieży, festiwale, wolontariat misyjny na Ukrainie oraz wypoczynek (w tym zagraniczne wyprawy rowerowe, spływy kajakowe itp).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.