• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza
    KRS 0000366396

Celem Stowarzyszenia jest:
- Popularyzacja wśród społeczeństwa historii i tradycji 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
- Zachowanie i utrwalanie spuścizny i dorobku 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
- Współdziałanie z kołami i stowarzyszeniami innych pułków broni konnych II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Pomorskiej Brygady Kawalerii i Nowogródzkiej Brygady Kawalerii a także organizacji kombatanckich w kraju i zagranicą.
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
- Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
- Krzewienie i utrwalanie patriotyzmu i polskości we wszystkich ogólnie przyjętych i możliwych formach działania.
- Działalność charytatywna, prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.