• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach
    KRS 0000366769

Misja
Dbanie o szeroko pojętą godność ludzką. Wierzymy, że każdy z nas ma wrodzoną zdolność kochania i cieszenia się, gdy możemy dawać z siebie coś najpiękniejszego innym i brać w sposób współczujący. Szczęście innych ludzi powinno według nas być motorem przewodnim naszych działań, dlatego podejmujemy trud przywrócenia godności i miejsca w rodzinie i społeczeństwie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Uczymy ich takiego sposobu mówienia i umiejętności komunikowania się, które pozwolą im zachować człowieczeństwo nawet w tak niesprzyjających dla nich okolicznościach.

Działania
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin (art. 4 statutu stowarzyszenia).
Zadania
-rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
-inicjowanie rozwiązań prawnych,
-organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
-współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
-szkolenia rodziców i profesjonalistów,
-działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.