• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga - Kardiorytm
    KRS 0000367293

Misją Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju elektrokardiologii. Obszary działań Fundacji obejmują:
1) Działalność edukacyjną - szeroko pojęta edukacja społeczna na tematy dotyczące zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom układu krążenia oraz postępowania w nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu czy życiu.
2) Działalność naukową - organizacja szkoleń poświęconych tematyce kardiologii, skierowanych zarówno do specjalistów jak i dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Finansowanie uczestnictwa młodych lekarzy w sympozjach naukowo-szkoleniowych oraz wsparcie stypendialne dla najbardziej zdolnych pracowników naukowych.
3) Medycynę sportową - otoczenie specjalistyczną opieką lekarską osób amatorsko uprawiających sport. Uświadamianie konsekwencji źle zaplanowanej aktywności fizycznej.
4) Akcje społeczne - organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowo-edukacyjnym (maratony, wyścigi kolarskie) promujące działania Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.