• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Miej Serce"
    KRS 0000368135

Fundacja Miej Serce powstała by wspierać i nieść pomoc chorym dzieciom. Realizujemy nasze cele poprzez pomoc tym najbardziej bezbronnym. Naszą misją jest by mogli choć na chwilę zapomnieć o przeszłości, lub złośliwościach losu i cieszyć się życiem jak nigdy dotąd. Nasz główne cele działania to m.in. finansowanie rehabilitacji dla dzieci, refundację kosztów leków dla szczególnie potrzebujących, dofinansowanie nierefundowanych operacji a także organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.