• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Znaczenie"
    KRS 0000369969

Fundacja „Znaczenie” podejmuje działania na rzecz reintegracji rodzin, które znalazły się w sytuacji ograniczenia prawa do pełnienia roli rodzicielskiej z nakazu sądu. Specjaliści fundacji podejmują działania na rzecz rodzin, które już znalazły się w takiej sytuacji jak również tych rodzin, które są zagrożone sytuacją dezintegracji. Do tej pory były realizowane zarówno projekty na rzecz rodziców dzieci przebywających w domu dziecka, którzy chcieli odzyskać pełnię władzy rodzicielskiej jak również na rzecz rodzin wieloproblemowych, którzy byli o krok od takiej sytuacji. Działania podejmowane w realizowanych przez fundację projektach na rzecz rodzin skupiały się na takich inicjatywach jak: pomoc diady asystenckiej (kobieta i mężczyzna w środowisku rodziny), grupy edukacyjne dla rodziców, spotkania ze specjalistami takimi jak terapeuta uzależnień, prawnik, terapeuta rodzinny, doradca zawodowy, lekarz; wyjazdy z rodzinami, których celem była integracja rodziny i odbudowanie więzi, cotygodniowa grupa wsparcia o charakterze edukacyjnym dla rodziców dzieci przebywających w placówce, grupa dla dzieci i młodzieży z elementami dogoterapii.
Fundacja „Znaczenie” poszukuje wciąż skutecznych metod pomocy w procesie reintegracji rodzin. Każdy przeprowadzony przez nas projekt niesie ze sobą wnioski do dalszych działań i uświadamia nam potrzeby beneficjentów, jakimi są rodzice biologiczni.

Dodatkową działalnością Fundacji jest wprowadzanie do pracy z dziećmi i dorosłymi nowych form terapii zwłaszcza dogoterapii. Ponadto Fundacja tworzy i wystawia spektakle o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym. Do tej pory powstały 2 spektakle "Początek" i "Dzieci Kowalskich".Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.