• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "Jerzyk"
    KRS 0000370505

Życie bywa przewrotne a choroba podstępna. Dotyka zarówno starszych jak i młodszych. Szczególnie okrutna wydaje się, gdy zmagają się z nią dzieci, które przecież powinny być okazami zdrowia. Rodzic, stając przed dramatem choroby dziecka, czuje się bezradny i zagubiony. Jest to problem szczególnie dotkliwy w regionie przemyskim, gdzie wysokie bezrobocie i brak odpowiedniego zabezpieczenia medycznego sprawiają, że dzieci nie ma za co, ani gdzie leczyć.

Zdając sobie sprawę z takiej sytuacji powinniśmy dołożyć starań, aby zapewnić warunki do skutecznego leczenia dzieci i młodzieży z naszego regionu. Zarówno dzieci jak i ich rodzice powinni mieć kogoś, kto pomoże się odnaleźć w sytuacji, gdy z dnia na dzień okazuje się, że życie dziecka jest zagrożone i trzeba o nie walczyć.

Takie właśnie ideały przyświecają Arturowi Cielińskiemu, który po przejściach związanych z chorobą nowotworową syna Mateusza, utworzył w Przemyślu Fundację wspierającą dzieci w walce z chorobą pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym - "jerzyk". Nazwa fundacji i jej logo są zainspirowane pseudonimem Mateusza, nadanym mu przez kolegów.

Zasięg działania fundacji jest ogólnopolski, jednak w swych działaniach ma skupiać się przede wszystkim na rejonie województwa podkarpackiego. Fundacja ma pomagać dzieciom i ich rodzicom odnaleźć się w walce z chorobą.


Cele fundacji:
- pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby nowotworowe,
- ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży,
- prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin,
- wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
- promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja objęła patronat nad oddziałami Pediatrii i Chirurgi Dziecięcej w Przemyskim Szpitalu Wojewódzkim. "Chcielibyśmy założyć przy szpitalach punkty/świetlice, aby dziecko mogło pożyczyć laptopa, grę planszową, książkę - żeby dzień mu szybciej minął, żeby nie myślało o chorobie tak intensywnie. Chcemy również aby było coś takiego jak w Warszawie - żeby przychodzili aktorzy, piosenkarze, byli wolontariusze, którzy porozmawiają, pobawią się z dzieckiem" - mówi Prezes Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- pomoc finansową i rzeczową dla dzieci cierpiących na choroby przewlekłe, w tym w szczególności na choroby nowotworowe
- organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów
- organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do lekarstw i sprzętu medycznego
- działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.