• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Jana Pawła II
    KRS 0000371726

Dekretem z dnia 6 czerwca 2006 roku ksiądz Arcybiskup Józef Życiński powołał do istnienia Centrum Jana Pawła II w Lublinie. Celem utworzenia Centrum była troska o utrwalenie więzi łączącej Kard. Karola Wojtyłę z Kościołem Lubelskiem oraz rozwijanie różnego rodzaju inicjatyw zgodnych z duchem nauczania Jana Pawła II.

Obecnie Centrum Jana Pawła II prowadzi Fundusz Stypendialny, im. Abpa Józefa Życińskiego "Świadkowie Bożego Piękna", dla ubogiej, uzdolnionej młodzieży (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, studenci).
Organizujemy Archidiecezjalne Obchody Dnia Papieskiego.
Współpracując z Instytutem Naprotechnologii organizujemy warsztaty, konferencje dotyczące problemów niepłodności oraz promocji życia.

W skład Centrum mają wchodzić trzy ośrodki:

1) Ośrodek Duchowości i Dialogu Religii w skład, którego wchodzi ośrodek duszpasterski. Do zadań ośrodka należy m.in.: rozwijanie inicjatyw ekumenicznych w duchu nauczania Jana Pawła II, promocja dialogu z judaizmem, dialog z imigrantami muzułmańskimi w środowisku Lublina, współpraca transgraniczna w dialogu kultur inspirowana nauczaniem Jana Pawła II.

2) Ośrodek Kultury im. Jana Pawła II. Centrum Kultury ma na celu utworzenie interaktywnej biblioteki zawierającej prace Jana Pawła II i udostępnianie w postaci zdigitalizowanej informacji o głównych nurtach dorobku intelektualnego Jasna Pawła II, współpracę z innymi ośrodkami im. Jana Pawła II służącą praktycznej realizacji papieskiej wizji globalizacji solidarności, promowanie na różny sposób nauczania Jana Pawła II oraz kontynuację interdyscyplinarnych spotkań z Castel Gandolfo.

3) Ośrodek Poradnictwa i Rehabilitacji Medycznej, w którym ma być organizowana pomoc terapeutyczna dla osób cierpiących z powodu zaburzeń i patologii stanowiących wyzwania kulturowe współczesności, prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób doświadczających skrajnie trudnych sytuacji egzystencjalnych oraz stworzenie systemu rehabilitacji medycznej w dziedzinach borykających się z niewystarczającą pomocą ze strony instytucjonalnej służby zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.