• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Czarny Kot"
    KRS 0000371806

Cele Fundacji to działanie na rzecz poprawy warunków bytu kotów bezdomnych i wolno żyjących poprzez m.in.:
1. ograniczenie ich populacji przez ich sterylizacje,
2. udzielanie bezpośredniej pomocy kotom poszkodowanym, chorym, wymagającym natychmiastowej interwencji weterynaryjnej, zagrożonym w jakikolwiek sposób,
3. dokarmianie wolno żyjących i bezdomnych kotów,
4. zapewnienie kotom wolno żyjącym i bezdomnym schronień przed warunkami pogodowymi poprzez stawianie łatwo dostępnych dla nich budek,
5. kształtowanie postaw poszanowania życia wszystkich istot, prowadzenie działań promujących odpowiedzialne i humanitarne traktowanie zwierząt,
6. prowadzenie miejsc opieki nad zwierzętami: domów opieki tymczasowej, schronisk i innych o podobnym charakterze,
7. rozpowszechnianie informacji o kotach czekających na adopcję, przygotowywanie kotów do adopcji,
8. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt,
9. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.