• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Sławek - Uzdolnionym"
    KRS 0000372592

Wspieramy działania edukacyjne, wychowawcze i kulturalne. Pomagamy dzieciom uzdolnionym i uczniom ze środowiska SP nr 42, którym zależy na wiedzy i rozwijaniu zdolności. Tym, które już umieją więcej niż inne, tym, które nie boją się wyrastać ponad przeciętność.

Celem fundacji jest:
1. Inicjowanie i działanie na rzecz rozwoju dzieci utalentowanych ze środowiska Szkoły Podstawowej nr 42 we Wrocławiu.
2. Propagowanie wiedzy i pomoc w rozwoju dzieci utalentowanych w różnych dziedzinach nauk.
3. Popularyzacja nauk oraz edukacja ukierunkowana na oświatę i wychowanie.
4. Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
5. Wspieranie rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego dzieci.
6. Współdziałanie z organizacjami, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.