• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łodzi
    KRS 0000372985

Misja:
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym; tworzenie warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka i prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób upośledzonych umysłowo; comiesięczne spotkania rodziców, opiekunów, członków Koła - w tym poradniki, instruktarze; imprezy integracyjne, wycieczki turystyczne, wystawy prac osób niepełnosprawnych, udział w przeglądach artystycznych osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.