• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami"
    KRS 0000374172

Fundacja "Między słowami" to organizacja no-profit. Powstała po to, żeby wspierać osoby z zaburzeniami komunikacji oraz szerzyć informacje na ich temat wśród społeczeństwa.
Naszym celem jest pomóc osobom, które w wyniku doznanego urazu, uszkodzenia mózgu w powrocie do satysfakcjonującego życia, przełamać lęk prze mówieniem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.