• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Przyszłość w Nauce"
    KRS 0000374878

Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE" zajmuje się edukacją i wychowaniem młodzieży. Tworzą ją studenci, doktoranci i uczniowie. W ramach działalności organizujemy warsztaty chemiczne w szkołach. Wyróżniających się uczniów zapraszamy do dalszej współpracy i prowadzenia zajęć w innych szkołach. Organizujemy też dla nich wyjazdy do instytucji naukowych oraz pomagamy w przygotowaniach do matury i olimpiad. Z własnej inicjatywy nasi uczniowie organizują bezpłatne zajęcia dla uczniów mających problemy z nauką. Staramy się do Fundacji przyjmować tylko takich uczniów, których możemy stawiać za wzór dla rówieśników. Wszystkie sprawy organizacyjno biurowe załatwiają bezpłatnie sami wolontariusze, więc Fundacja nie posiada, żadnych pracowników etatowych. Dzięki temu wszyscy wolontariusze, także uczniowie mogą nabyć wiele cennych umiejętności przydatnych w życiu, nie tylko tych związanych z naukami przyrodniczymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.