• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Hipokamp"
    KRS 0000375766

Główną grupą docelową są osoby starsze, działania integracyjne, międzypokoleniowe, wspierające i aktywizujące. Pracujemy w instytucjach skupiających osoby starsze, współpracujemy i współorganizujemy przedsięwzięcia z udziałem seniorów i na ich rzecz.
Współpracujemy także z organizacjami europejskimi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.