• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Salony
    KRS 0000376581

Nasza misja:
Tworzymy platformy porozumienia pomiędzy sztukami wizualnymi i życiem codziennym. Produkujemy, wspieramy i dystrybuujemy społecznie, historycznie i politycznie zaangażowane działania artystyczne.

Nasze cele:
1.
uczynić współczesną sztukę zrozumiałą i dostępną dla mieszkańców Zielonej Góry; edukacja lokalnej społeczności i środowisk artystycznych poprzez oddanie im głosu, umożliwienie spotkań z naukowcami, artystami i aktywistami, upowszechnianie nowych zjawisk w zakresie sztuk wizualnych, działalność naukowa i badawcza
2.
produkcja, promocja i dystrybucja zaangażowanych praktyk artystycznych, powstających na terenie regionu, wspieranie młodych twórców i studentów kierunków artystycznych oraz inicjatyw lokalnych prowadzących do rozwoju kultury i sztuki
3.
prezentacja i popularyzacja sztuki współczesnej poprzez organizację wystaw, wykładów i dyskusji, a także realizację projektów w przestrzeni publicznej, dotyczących specyfiki regionu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.