• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Bajkowy Świat"
    KRS 0000377975

Cele i zasady działania Fundacji:
1. Pomoc wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w wieku rozwojowym, oraz ich rodzinom.
2. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym.
3. Sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
4. Współpraca z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia.
5. Prowadzenie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej.
6. Wspieranie rodzin w dążeniu do zdrowego stylu życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.