• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie
    KRS 0000378048

Nikomu nie trzeba udowadniać jak istotny dla zdrowia i prawidłowego rozwoju jest sport. I mamy na myśli zarówno zdrowie i rozwój pojedynczego człowieka jak całego społeczeństwa. Sport integruje, tworzy więzi, sprzyja utożsamianiu ludzi miastem, może być jego wizytówką i gwarancją rozpoznawalności.

Mamy to szczęście że nasze miasto jest bogate zarówno w tradycje sportowe jak i mieszkańców o ogromnym potencjale. Mamy sportowców, którzy z powodzeniem stają w szranki z najlepszymi w kraju, ludzi z prawdziwą pasją. Niestety w dzisiejszych czasach pasja czasami nie wystarcza i potencjał może zostać zmarnowany z prozaicznego powodu – braku środków.

Będąc tego wszystkiego świadomymi powołaliśmy do życia Fundację Rozwoju Sportu w Lublinie. Cel jaki przed nią postawiliśmy to upowszechnianie kultury fizycznej oraz wspomaganie rozwoju sportu na Lubelszczyźnie. Będziemy go realizować poprzez udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i organizacyjnego klubom sportowym oraz instytucjom zajmującym się rozwojem sportu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i wsparcia naszych działań wszystkich, dla których dobro lubelskiego sportu jest równie ważne i bliskie sercu jak dla nas.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.