• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyczek
    KRS 0000378132

Naszym głównym celem fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zależy nam szczególnie na integracji ze środowiskiem, łamiąc bariery międzyludzkie, choć nie tylko bo także bariery architektoniczne, pomagamy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz instytucjom w pozyskiwaniu funduszy oraz w dostosowywaniu pomieszczeń, budynków do potrzeb w/w osób.
Organizujemy pomoc w zakresie rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej. Ponadto oferujemy poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, prawne oraz medyczne. Organizujemy warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla kadry nauczycielskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.