• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Gość Niedzielny
    KRS 0000379448

Celem działalności Fundacji jest:
1. wspieranie Kościoła rzymskokatolickiego w głoszeniu Ewangelii;
2. wspieranie działalności i rozwoju mediów katolickich;
3. propagowanie kultury i sztuki chrześcijańskiej;
4. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. ochrona i promocja zdrowia;
7. wspieranie kultu religijnego Kościoła rzymskokatolickiego;
8. wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej i oświatowo-wychowawczej Kościoła rzymskokatolickiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.