• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Animals"
    KRS 0000380020

Jesteśmy stowarzyszeniem ludzi, którzy mają wspólną pasję - pomoc i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, profilaktyka i szeroko pojęta edukacja w tym zakresie. Jesteśmy organizacją społeczną, działamy na zasadzie wolontariatu. Od listopada 2013 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Skupiamy ludzi w różnym wieku i różnych zawodów, wspólpracujemy z kilkunastoma młodocianymi wolontariuszami. Prowadzimy mały azyl dla bezdomnych zwierząt, organizujemy akcje informacyjno-edukacyjne w szkołach i przedszkolach, konkursy o tematyce prozwierzęcej. Akcje sterylizacji psów i kotów. Współpracujemy z UM w zakresie pomocy kotom wolnożyjącym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.