• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "A.T.E. Wicher" Strzyżewo
    KRS 0000382068

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

1)Upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku.
2)Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu na zasadach obowiązujących w polskim ruchu sportowym.
3)Tworzenie warunków i rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród mieszkańców wsi, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
4)Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: sportowego, społecznego, kulturalnego wsi Strzyżewo oraz gminy Zbąszyń.
5)Współpraca i współdziałanie z administracją rządową oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego województwa, powiatu, gminy w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury sportowej, turystycznej oraz gospodarczej wsi Strzyżewo w gminie Zbąszyń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.