• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ocean Marzeń
    KRS 0000384901

Fundacja Ocean Marzeń, to organizacja prowadząca program wychowawczy oparty na bazie żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z Rodzinnych Domów Dziecka, Państwowych Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych i innych środowisk zagrożonych. Podopieczni Fundacji na pokładzie jachtów uczą się samodzielności i współpracy, odpowiedzialności i zaufania do innych, dyscypliny i umiejętności poszerzania własnych horyzontów. Pod żaglami wzmacniają swoje mocne strony i rozwijają wiarę we własne siły. Ci, którzy wytrwają w projekcie, będą zdobywać kolejne uprawnienia żeglarskie, do kapitana włącznie tak, żeby umieć realizować wyznaczone cele oraz osiągnąć samodzielność zawodową.
Fundacja powstała w maju 2011 roku. Założyli ją i działają dla niej ludzie z pasją – podróżnicy, pedagodzy, menedżerowie. Dzięki pasji zwiedzili świat, zdobywali doświadczenie i uprawnienia, rozwijali zainteresowania, doskonalili swoje rozlegle umiejętności. Teraz tą pasją zarażają innych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.