• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Lesznie
    KRS 0000385915

Misja
Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół, uczelni i innych organizacji. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę . Integracja środowiska ludzi chorych na cukrzycę w celu organizowania samopomocy.

Prowadzone działania
Oddziaływanie i bezpośredni udział w poprawie zaopatrzenia rynku w leki i inne towary niezbędne dla chorych na cukrzycę. Udzielanie bezpośredniej pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla chorych jak i zdrowych poprzez środki masowego przekazu i wydawnictwa. Organizowanie turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych dla chorych (dorosłych, młodzieży i dzieci). Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę. Organizowanie comiesięcznych spotkań dla chorych na cukrzycę. Pozyskiwanie sponsorów w celu uzyskania dotacji na działalność edukacyjną oraz na dofinansowanie działalności statutowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.