• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Serca dla Maluszka"
    KRS 0000387207

Fundacja „Serca dla Maluszka” została zarejestrowana w lipcu 2011r. Nasze działania ukierunkowane są na pomoc tym najbardziej potrzebującym - nieszczęśliwym dzieciom.
Fundacja obejmuje swoją pomocą dzieci z całej Polski.
Obecnie jest to nasz pierwszy rok działalności. Mamy nadzieję, że uda nam się w tym czasie z Państwa pomocą uszczęśliwić jak największą ilość dzieci i sprawdzimy się w tej szlachetnej roli jaką jest wolontariat i niesienie pomocy innym.
Udzielamy pomocy :
1.Finansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2.Finansowanie zakupu lekarstw, środków higieny osobistej, sprzętu rehabilitacyjnego i ratującego życie, i przekazywanie ich na rzecz potrzebujących.
3.Udzielanie pomocy finansowej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, będących pod opieką Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.