• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi "Bruno"
    KRS 0000390348

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkiego typu działań wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, funkcjonowanie tych dzieci i ich rodzin.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
- tworzenie placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w szczególności ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym,
- organizowanie świetlic terapeutycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
- organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin,
- organizowanie grup wsparcia dla rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
- organizowanie szkoleń i konferencji dla terapeutów i rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi z zakresu form pracy z niepełnosprawnym dzieckiem zmierzających do jak najlepszego wykorzystania jego potencjalnych możliwości,
- organizowanie zajęć terapeutycznych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.