• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!
    KRS 0000391046

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, szczególnie w zakresie promocji i rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie w szerokim tego pojęcia znaczeniu, a także dorosłych artystów z dyplomem wyższych uczelni artystycznych oraz amatorów.

Jesteśmy Fundacją ukierunkowaną na kulturę. Na jej tworzenie i promowanie w każdej grupie społecznej, w każdym wieku. Chcemy przełamywać bariery między tzw. sztuką "wysoką", a tą która dzieje się każdego dnia obok nas.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.