• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo SOS dla Zwierząt w Polsce
    KRS 0000393976

Nasze cele:
-Zwalczanie przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt.
-Leczenie i dokarmianie tych bezpańskich.
-Prowadzenie działań edukacyjnych - prelekcji o tematyce ochrony zwierząt.
-Interwencje.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.