• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe "KEN"
    KRS 0000397910

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Stworzenie wielopokoleniowej koalicji osób aktywnie popierających i podejmujących działania ukierunkowane na tworzenie i promowanie nowoczesnych form edukacji.
2) Podejmowanie działań edukacyjnych kształtujących u młodych ludzi szeroko pojęte postawy obywatelskie oraz poczucie odpowiedzialności za państwo i region.
3) Budowanie i umacnianie wśród uczniów i nauczycieli postaw tolerancji, empatii i zrozumienia dla mniejszości.
4) Szerzenie idei równości niezależnie od sytuacji materialnej i społecznej uczniów.
5) Dążenie do wprowadzenia do programów nauczania przedmiotów Wiedza o społeczeństwie lub Godzina wychowawcza warsztatów o tolerancji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.