• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Brat Słońce
    KRS 0000397954

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
2) organizowanie i prowadzenie szkół, uczelni, ośrodków kultury, placówek charytatywnych, placówek misyjnych, ośrodków prowadzących leczenie terapię, profilaktykę, a także innego rodzaju placówek i punktów mających na celu opiekę i pomoc materialną, medyczną, psychologiczną,
3) organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form aktywności fizycznej i umysłowej oraz wypoczynku letniego i zimowego, w tym takich jak letniska i obozy wyjazdowe, zorganizowane wyjazdy turystyczne i krajoznawcze, zawody sportowe, piesze i rowerowe rajdy,
4) renowację, konserwację, restaurację zabytków, innych miejsc i budynków o znaczeniu historycznym oraz innych podobnych atrakcji turystycznych, ich aktywizację, w tym w szczególności udzielanie pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej), doradczej i organizacyjnej przy ich ochronie i konserwacji, prowadzanie na ich rzecz działalność promocyjnej,
5) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych, wydawania i rozprowadzania ulotek, prowadzenia serwisów, stron i portali internetowych,
6) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w prasie radiu, telewizji oraz mediach elektronicznych oraz innymi sposobami,
7) współpracę i kooperację z organizacjami, podmiotami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność nawiązującą do celów i obszarów działania Fundacji,
8) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, a także aukcji, licytacji, przetargów, kwest.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.