• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wiosna" prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame w Krzydlinie Małej
    KRS 0000398875

Celem naszym jest służba dzieciom znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionym czasowo lub trwale opieki własnej rodziny. Zapewniamy całodobową opiekę i wychowanie oraz odpowiednie warunki rozwoju niemowlętom i dzieciom do 12 roku życia. Troszczymy się o zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, emocjonalnych, społecznych, kulturalnych i religijnych. Podejmujemy działania w celu powrotu dzieci do naturalnego środowiska rodzinnego lub gdy to nie jest możliwe - do rodziny zastępczej lub adopcyjnej. Świadczymy pomoc rodzinom podopiecznych.
Wszystkie cele i zadania wypełniamy w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i opieki nad nim.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.