• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Różyczka
    KRS 0000399191

Misją Fundacji jest wyrównywanie szans społeczno-rozwojowo-edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich i patologicznych rodzin, a także wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszą działalność rozpoczęliśmy od spontanicznych akcji charytatywnych. Widząc olbrzymie potrzeby i ofiarność wielu ludzi, postanowiliśmy połączyć potrzebujących z tymi, którzy te potrzeby chcą i mogą zaspokoić. Tak doszło do sformalizowania naszej działalności i powołania do życia Fundacji Różyczka.

Celem Fundacji jest poprawa sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej osób szczególnie tego potrzebujących, w tym: dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci chorych i niepełnosprawnych a także innych osób oraz rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.