• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zakopiańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
    KRS 0000402708

Zakopiańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami to organizacja której celem statutowym jest pomoc i ratowanie bezdomnych zwierząt ale nasza działalność obejmuje dużo szersze kręgi. We współpracy z KTOZ prowadzimy warsztaty dla młodzieży podczas których uczymy jak traktować zwierzęta i jak zapobiegać okrucieństwu. Jesteśmy wszędzie tam gdzie dzieje się krzywda naszym braciom mniejszym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.