• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Ziemia Legnicka"
    KRS 0000403313

Naszym celem jest prezentacja i propagowanie dziedzictwa kulturowego. Przy Stowarzyszeniu działa Zespół Pieśni i Tańca "ZIEMIA LEGNICKA". który prezentuje oryginalny, stylizowany polski folklor ludowy przystosowany do wymogów sceny.
Wykorzystując wieloletnie doświadczenie taneczne grupy ludzi z pasją, powstał artystycznie opracowany, o szerokich i zróżnicowanych mozliwościach programowych program gdzie barwny kostium w połączeniu z tańcem i śpiewem tworzy porywajacy, dynamiczny, pełen ekspresji spektakl artystyczny.
Zespół działający w ramach stowarzyszenia był już dwukrotnie oceniany przez Radę Ekspertów Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF. Organizacja ta przyznaje specjalne, prestiżowe certyfikaty zespołom folklorystycznym na całym świecie - jeśli spełniają one liczne warunki dotyczące prawidłowości układów i figur tanecznych, prezentacji artystycznej, a nawet strojów. Certyfikat CIOFF jest więc niczym taneczny certyfikat ISO. Jego posiadanie świadczy o najwyższej jakości zespołu.
Zespół Pieśni i Tańca "ZIEMIA LEGNICKA" w Legnicy w chwili obecnej uzyskał certifikat CIOFF na kolejne trzy lata swojej działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.