• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski
    KRS 0000407620

Celem Klubu jest:
1) działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagandy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) organizowanie i popularyzowanie masowego popularnego i wyczynowego sportu motorowego,
4) podnoszenie poziomu sportu motorowego,
5) organizowanie turystyki motorowej,
6) przedstawienie wniosków i postulatów w sprawach motoryzacji i zmotoryzowanych władzom Związku i władzom Administracji Państwowej i Samorządowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.