• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie
    KRS 0000408381

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie jest katolicką organizacją pomagającą osobom bezdomnym i potrzebującym z terenu całej Polski.
W chwili obecnej Towarzystwo prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn, kobiet i kobiet z dziećmi, noclegownię dla bezdomnych mężczyzn, kobiet, a także stołówko - świetlicę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.