• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Słonie Na Balkonie
    KRS 0000409122

Fundacja Słonie na Balkonie powstała by pomagać dzieciom z problemami psychicznymi. Podopieczni Fundacji to pacjenci dziecięcego oddziału psychiatrycznego Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Łodzi - dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
Cierpią one m.in. na zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nadpobudliwość, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia nerwicowe oraz zaburzenia odżywiania (anoreksję, bulimię). Niektóre z dzieci mają za sobą bardzo trudne i bolesne doświadczenia. Mali pacjenci przyjmowani są do szpitala, ponieważ nierzadko są ofiarami przemocy czy wykorzystywania seksualnego. Bywają zaniedbani. Wiele z nich hospitalizowanych jest po podjęciu próby samobójczej.

Należy pamiętać, że na oddziały psychiatryczne trafiają dzieci z różnych środowisk i w różnym wieku. Z rodzin pełnych, wydolnych wychowawczo i z rodzin dysfunkcyjnych. Z rodzin zamożnych i z tych o niższym statusie ekonomicznym. Z rodzin zastępczych, domów dziecka i ośrodków wychowawczych. Dziewczynki i chłopcy uczęszczający do dobrych szkół i tych o gorszej renomie. Mieszkający na wsiach, w małych miasteczkach, jak i dużych miastach. Nie ma zasady, nie ma reguły.
Każde dziecko to osobna historia.
Każde wymaga indywidualnego planu terapeutycznego i innego działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.