• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku
    KRS 0000412037

Misja
Głównym celem i zadaniem jest niesienie pomocy biednym, bezdomnem, niepełnosprawnym. Pomoc w wyrobieniu dowodów tożsamości, leczeniu, odzyskaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. Czynimy to przez prowadzenie: schronisk, kuchni, domu opieki społecznej.

Prowadzone działania
Obecnie Towarzystwo kontynuuje działanie: kuchni przy ulicy Sienkiewicza 7, gdzie z pełnych obiadów korzysta dziennie 180 - 200 osób. Są to osoby starsze, o niskich świadczeniach emerytalnych, bez środków do życia, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne.
Dom Opieki Społecznej dla osób terminalnie chorych przyjmuje dziennie 16 osób. Schronisko-Dom Inwalidy Bezdomnego dla mężczyzn, gdzie dziennie przebywa średnio 60 osób, w większości ze znacznym stopniem niepełnosprawności.Otrzymują oni dzienne utrzymanie, pomoc lekarską, pielęgniarską, duszpasterską.
Prowadzimy punkt darowizn "Dwa Serca", gdzie przyjmujemy rzeczy używane, ale w dobrym stanie, a następnie rozdajemy je osobom zgłaszającym się, zarówno z miasta, jak i okolicznych wiosek. Przy punkcie "Dwa Serca" prowadzone są prysznice. Dziennie z kąpieli korzysta 10 - 12 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.