• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport
    KRS 0000413263

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i tenisa ziemnego. Organizowanie rozgrywek tenisowych na poziomie amatorskim oraz turniejów pod egidą Polskiego Związku Tenisowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.