• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Jedynka Dzieciom
    KRS 0000421429

Fundację Jedynka Dzieciom tworzą ludzie pozytywnie nastawieni do życia, którzy nie pozostają obojętni wobec potrzeb dzieci i młodzieży. Pragniemy dać coś z siebie innym, dzielić się naszymi pomysłami i energią. Oferujemy swój czas, doświadczenie, by młode pokolenie dzieci i młodzieży z naszego środowiska mogło jeszcze lepiej funkcjonować, spędzać czas, rozwijać się i wzrastać. Wspólnymi siłami pragniemy wyrównywać szanse i rozwijać talenty dzieci z ubogich rodzin, pokonywać samotność i izolację osób niepełnosprawnych, a w problemach chcemy nieść nadzieję i pomoc.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.