• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki
    KRS 0000425949

Stowarzyszenie Amazonki Podhalańskie ma na celu wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi. Tworzymy warunki sprzyjające wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy, reprezentujemy interesy kobiet dotkniętych rakiem piersi.

Zaznajamiamy społeczeństwo i organy władzy oraz instytucje z problematyką kobiet po leczeniu raka piersi oraz pomagamy im w powrocie do normalnego życia. Działamy na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji kobiet po mastektomii, wydajemy materiały edukacyjne, broszury, poradniki, plakaty, ulotki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.