• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie
    KRS 0000426978

Misja
Stworzenie bezdomnym i samotnym osobom w podeszłym wieku godziwych warunków do życia: mieszkanie, wyżywienie, opieka lekarska, odzież i opieka duszpasterska.

Prowadzone działania
Prowadzenie Domu Pogodnej Starości dla osób bezdomnych w podeszłym wieku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.