• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"
    KRS 0000464149

Najważniejszy cel Stowarzyszenia to organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych. Wśród najprężniej działających przez ten okres sekcji sportowych należy wymienić: lekką atletykę, tenis stołowy, narciarstwo klasyczne, podnoszenie ciężarów, strzelectwo i szachy. Wychowankowie RSSiRON „START” dzięki swojej ciężkiej pracy, ogromnemu poświeceniu trenerów i działaczy oraz wsparciu rodziny osiągają wspaniałe wyniki na imprezach krajowych oraz międzynarodowych (Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Paraolimpijskie).

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” jest od wielu lat organizatorem imprez sportowych i integracyjnych o randze międzynarodowej, krajowej oraz lokalnej. Wśród najczęściej organizowanych należy wymienić: Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Polski oraz Spartakiady Młodzieży w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwa Polski w Szachach oraz Międzynarodowe Turnieje w Tenisie Stołowym.

Ważnym wydarzeniem w działalności Stowarzyszenia było powstanie w 2008 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Radomskim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Każdego dnia 40 dorosłych uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością umysłową bierze udział w zajęciach w 8 różnych pracowniach, w których zdobywają niezbędne umiejętności życia codziennego, ale również rozwijają zdolności sportowe, manualne i artystyczne.

W ostatnich latach RSSiRON „START” poszerzyło swoją działalność w zakresie ekologii, profilaktyki prozdrowotnej, podejmowania działań profilaktycznych przeciw przemocy, uzależnieniom i alkoholizmowi, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rzecz społeczności lokalnej (między innymi dzieci, młodzież, osoby starsze).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.