• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek
    KRS 0000510493

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie obejmuje całodobową opieką dzieci i młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnścią intelektualnią, świadcząc usługi w zależności od wieku, stanu zdrowia i możliwości poznawczych mieszkańców. Poprzez stworzenie ciepłej, domowej atmosfery, oraz rodzinnych relacji pragniemy zapewnić naszym Mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, przynależności i miłości a także stworzyć warunki do ich wszechstronnego rozwoju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.