• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce
    KRS 0000516377

Misja:
-organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego oraz placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych
-prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
-prowadzenie działalności charytatywnej a w tym min. organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną.

Prowadzone działania:
-ochrona i promowanie praw dziecka
-udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych
-organizowanie pomocy, opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną
-prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic, wypoczynku letniego i zimowego
-ochrona zdrowia dzieci przed zagrożeniami wywołanymi niszczeniem środowiska naturalnego
-prowadzenie innych działań służących dzieciom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.