• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000001676

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000001676.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest :
-sprawowanie opieki nad wszelkimi formami działalności grup i zespołów artystycznych,
-podnoszenie poziomu prezentacji folkloru widowiskowego,
-sprawowanie opieki nad animatorami kultury,
-rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych oraz pogłębianie zamiłowania do sztuki ludowej przez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej,
-upowszechnianie amatorskiej i zawodowej kultury,
-upowszechnianie w środowisku zwyczajów rodzimych i ludowych,
-kształtowanie pożądanych cech charakteru i osobowości członków poprzez aktywne -uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
-współdziałanie z instytucjami zajmującymi się kulturą ludową i tradycjami narodowymi, a w szczególności z organizacjami społecznymi, ruchami zawodowymi i środowiskami twórczymi w zakresie realizacji rozwoju ruchu folklorystycznego oraz kultury ludowej,
-organizowanie grup i zespołów artystycznych,
-współpracę z placówkami kształcenia i doskonalenia zawodowego związanych ze sztuką,
-inicjowanie i popieranie twórczości artystycznej poprzez m.in. organizowanie współpracy środowisk artystycznych i twórczych,
-organizowanie i wspieranie imprez upowszechniających kulturę, konkursów, przeglądów, spotkań tematycznych, itp., w tym organizowanie koncertów i wyjazdów artystycznych,
-organizowanie narad, konferencji i seminariów,
-organizowanie konsultacji specjalistycznych,
-dokumentowanie w różnym zakresie kultury ludowej, materialnej, i duchowej,
-współpracę z innymi organizacjami kulturalnymi w kraju i zagranicą oraz stała współpraca z samorządami lokalnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!