• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000001834

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000001834.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Udzielanie pomocy osobom ciężko i przewlekle terminalnie chorym opieki medycznej i duchowej.
Udzielanie pomocy rodzinom w/w osób w sprawowaniu opieki nad chorymi.
Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Prowadzone działania
Propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi ciężko i przewlekle chorymi, osamotnionymi, zwłaszcza ludźmi znajdującymi się w końcowym okresie życia lub nie mającymi właściwych warunków domowych podczas choroby.

Stowarzyszenie promuje i realizuje opiekę hospicyjną (medyczną i duchową) nad osobami chorymi w terminalnym stadium choroby. Prowadzi hospicja dla osób chorych nowotworowo w terminalnym stadium choroby. Prowadzi działalność ratującą ludzkie życie i zdrowie. Prowadzi działalność wydawniczą. Organizuje kursy i szkolenia dla członków i sympatyków oraz dla innych stowarzyszeń o takim samym profilu działania. Udziela informacji na temat opieki paliatywnej. Prowadzi Centrum Wolontariatu Hospicyjnego. Organizuje szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych. Prowadzi grupę wsparcia dla dzieci osieroconych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!