• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000002643

Formularze PIT 2017/2018 dla Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000002643.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Pomoc ta dotyczy zwłaszcza zapobieganiu niepełnosprawności poprzez wczesną interwencję oraz wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez kompleksowe działania rehabilitacyjno-edukacyjno-opiekuńcze prowadzące do jak najpełniejszej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Prowadzone działania
1) Materialne i rzeczowe wspieranie działalności Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Ośrodek objął specjalistyczną opieką ponad 4 tysiące dzieci z grodzkiego i ziemskiego powiatu gliwickiego. Rocznie w systemie ambulatoryjnym prowadzi wielospecjalistyczną wczesną interwencję dla około 500 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 lat. Wczesna interwencja w systemie pobytu dziennego obejmuje około 50 dzieci. Na terenie placówki działa ośrodek dziennej aktywności dla około 30 młodych, dorosłych niepełnosprawnych osób.
2) Prowadzenie całodobowego Domu Rodzinnego dla 5-6 osób niepełnosprawnych (ruchowo lub intelektualnie) zlokalizowanego w bloku mieszkalnym jednego z gliwickich osiedli i realizującego program aktywizacji społecznej oraz integracji młodych, niepełnosprawnych osób.
Program Domu Rodzinnego zakłada stałe oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie (sąsiedzi, osiedle) oraz planową akcję informacyjną w mediach, w celu przybliżenia tematyki niepełnosprawności osobom zdrowym.